West Wonder Park

สวนน้ำใหญ่ใจกลางเมืองกาญจนบุรี เครื่องเล่นมากกว่า 10 โซน บนเนื้อที่ 25 ไร่ ลานจอดรถกว้างขวางหลายร้อยคัน ภายในสนุกด้วยเครื่องเล่นอลังการ บัตรผู้ใหญ่ 200 บ. เด็ก 100 บ.

More