งานกาชาดกาญจนบุรี รวมใจถวายอาลัยด้วยใจภักดี

fes2559

จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งเลื่อนการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว (จากเดิม 25 พ.ย. – 7 ธ.ค. 59) เป็นวันที่ 2-11 ธ.ค. 59 และเปลี่ยนชื่อการจัดงานเป็น “งานกาชาดกาญจนบุรี รวมใจถวายอาลัยด้วยใจภักดี” เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศของประเทศไทยในขณะนี้

 รายละเอียด 

วันที่ 2 – 14 ธ.ค. 2559
ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อ.เมืองจ.กาญจนบุรี
ชมการแสดงแสงเสียงชุด “แผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี” พระราชกรณียกิจของบูรพมหากษัตริย์ ย้อนอดีตสงครามโลกครั้งที่ 2 รำลึกการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแคว และทางรถไฟสายมรณะ การออกร้านกาชาด นิทรรศการแสดงความอาลัยของหน่วยงานต่างๆ และพบกับ ครูชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินลูกทุุ่ง กับบทเพลง “ฟ้าร้องไห้ ล้นเกล้าเผ่าไทย” ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทุกรอบการแสดง

งานกาชาด จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2 – 14 ธันวาคม 2559 โดยมีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การแสดงพื้นบ้าน


ตารางรอบการแสดง ” งานกาชาดกาญจนบุรี รวมใจถวาลอาลัยด้วยใจภักดี”

ระหว่างวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 – วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 

วัน-เดือน-ปี                                                 รอบแรก(เวลา)                        รอบสอง(เวลา)

วันที่ 2 ธันวาคม 2559                                     17.00 น.                                20.30 น.

วันที่ 3 ธันวาคม 2559                                     17.00 น.                                20.30 น.

วันที่ 4 ธันวาคม 2559                                     17.00 น.                                20.30 น.

วันที่ 5 ธันวาคม 2559                                     20.00 น.                                    –

วันที่ 6 ธันวาคม 2559                                     20.00 น.                                    –

วันที่ 7 ธันวาคม 2559                                     20.00 น.                                    –

วันที่ 8 ธันวาคม 2559                                     20.00 น.                                    –

วันที่ 9 ธันวาคม 2559                                     17.00 น.                                20.30 น.

วันที่ 10 ธันวาคม 2559                                   17.00 น.                                20.30 น.

วันที่ 11 ธันวาคม 2559                                   17.00 น.                                20.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 511778, 034 515208, 034 51239