ด่านเจดีย์สามองค์

อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

เขตสิ้นสุดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก

ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองลู ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 โดยก่อนถึงตัวอำเภอสังขละบุรี 4 กิโลเมตร เป็นเขตสิ้นสุดชายแดนไทย-สหภาพเมียนมา ในอดีตเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญของทั้งสองประเทศ เดิมเรียก “หินสามกอง”เป็นที่สักการะของชาวไทยก่อนเดินทางสู่เขตแดนสหภาพเมียนมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีได้เป็นผู้นำชาวบ้านมาก่อสร้างเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสามองค์ ปัจจุบันบริเวณนี้มีร้านจำหน่ายสินค้าที่มาจากสหภาพเมียนมา

ภาพ : thai.tourismthailand.org

การเดินทาง

จากอำเภอเมืองกาญจนบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข 323 ก่อนถึงอำเภอสังขละบุรี 4 กิโลเมตร มีทางแยกด้านขวาไปด่านเจดีย์สามองค์ เป็นทางลาดยางตลอดสายระยะทาง 18 กิโลเมตร
หมายเหตุ ในสถานการณ์ปกตินักท่องเที่ยวสามารถข้ามชายแดนไปเที่ยวชม วัดเสาร้อยต้น วัดเจดีย์ทองและตลาดพญาตองซู ซึ่งมีสินค้าของเมียนมาจำหน่ายระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. เอกสารประกอบการข้ามแดนใช้บัตรประชาชน ค่าธรรมเนียมข้ามชายแดน 10 บาท

สอบถามข้อมูลการเดินทางข้ามชายแดน และเวลาเปิด-ปิดด่านได้ที่

ด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรี โทร. 034 595 335
ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1200, 0-34512-800
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 520 335

แผนที่