ตารางรถไฟ
กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – น้ำตก

แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

 1. ธรรมดา (นั่งจากสถานีรถไฟกรุงเทพ ธนบุรี)
 2. ขบวนพิเศษ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (นั่งจากสถานีรถไฟกรุงเทพ หัวลำโพง)

ตารางรถไฟ ธรรมดา
(มีทุกวัน)

ราคาตั๋วโดยสาร ผู้ใหญ่ 25 บาท เด็ก 13 บาท ต่อ 1 เที่ยว

สถานที่สำคัญ คือ
-สะพานข้ามแม่น้ำแคว
-ถ้ำกระแซ(รถไฟไต่หน้าผา)
-น้ำตก(เมื่อลงรถไฟแล้ว ต้องต่อรถสองแถวไปน้ำตกอีกไม่ไกล)

 1. ขาไป
.

2.ขากลับ

.

ขบวนพิเศษ นั่งรถไฟนำเที่ยว

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 909/910 กรุงเทพ – น้ำตก – กรุงเทพ  (เฉพาะวันหยุด)
(นั่งจากสถานีรถกรุงเทพ หัวลำโพง)

 • 06:30 เดินทางจากสถานีกรุงเทพ
 • 07:40 ถึงสถานีนครปฐม นมัสการองค์ปฐมเจดีย์ เดินซื้อของได้ 40 นาที
 • 08:20 รถไฟออกจากสถานีนครปฐม
 • 09:35 ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว จอดให้ลงถ่ายรูป
 • 10:00 ออกจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว
 • 11:00 ถึงถ้ำกระแซะ ชมเส้นทางสายประวัติศาสตร์
 • 11:30 ถึงน้ำตกไทรน้อย จอดให้เล่น 3 ชั่วโมง
 • 14:25 ออกจากน้ำตก แวะชมสุสานทหารพันธมิตร
 • 16:53 พร้อมกันที่สถานีกาญจนบุรี เพื่อกลับ กทม
 • 19:25 ถึงสถานีกรุงเทพโดยสวัสดิภา

อัตราค่าบริการ

รถนั่งธรรมดาชั้น 3
ผู้ใหญ่/เด็ก คนละ 120 บาท
รถนั่งปรับอากาศ ชั้น 2
ผู้ใหญ่/เด็ก คนละ 240 บาท

ห้องจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า สถานีกรุงเทพ
0-2621-8701 ต่อ 5229

ติดต่อสอบถาม

Facebook : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
โทร. 02 220 4261

สถานีรถไฟกาญจนบุรี 
โทร. 034 511 285

สถานีรถไฟธนบุรี
โทร.(02) 411 – 3102

Call center
โทร. 1690

ห้องจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า สถานีกรุงเทพ
โทร. 0-2621-8701 ต่อ 5229

 • ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1200, 0-34512-800
 • สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 520 335