ถนนคนเดินสองแคว

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ชวนเดินชิลสูดอากาศริมแม่น้ำแควที่ถนนคนเดินสองแควซึ่งอยู่เคียงกับ Sky Walk แลนด์มาร์คยอดนิยมคนมาไม่ขาดสายเมื่อมาอำเภอเมืองกาญจนบุรี ถนนคนเดินสองแถว บรรยากาศน่าเดิน น่าช้อป เสื้อผ้า ของกินเพียบเรียงรายตลอดความยาวถนนเกือบ 500 เมตร ด้านติดริมน้ำยังมีลานกิจกรรม บางสัปดาห์มีการแสดงให้ชมฟรี เป็นถนนที่น่าเดิน

  • เปิด เย็นวันเสาร์ ประมาณ 17.00 – 21.30 น.
  • พิกัด : ติดกับ Sky Walk อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  • แผนที่ : https://goo.gl/maps/YoqijZ8Nfq8XZuYh6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.