ถนนคนเดินปากแพรก

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ปิดชั่วคราว

เดินเล่น…กินของอร่อยในย่านเก่าแก่ที่ ถนนคนเดินย่านปากแพรก ถนนปากแพรกเป็นย่านเก่าแก่ของจังหวัดย่านปากแพรกนั้น มีความสำคัญมาพร้อมๆ กับกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ พระองค์ทรงมีพระราชองค์การโปรดเกล้า ให้ย้ายเมืองกาญจนบุรี จากเดิมที่อยู่ท่าเสาเขาชนไก่ มาตั้งใหม่ ณ ปากแพรก จนถึงปัจจุบัน ถนนคนเดินปากแพรก มีทุกวันเสาร์เวลา 16.00-21.00 น.

ปากแพรก ถนนเก่าเล่าเรื่องมองกาญจนบุรี ถนนคนเดินย่านปากแพรก เป็นย่านเก่าแก่ของจังหวัด แต่ช่วงหลังผู้คน นักเดินทางเริ่มรู้จักมากขึ้น ก็ด้วยพระบารมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เพราะพระองค์ท่านเป็นคนพื้นเพย่านปากแพรก แต่ว่าย่านปากแพรกนั้น มีความสำคัญมาพร้อมๆกับกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ พระองค์ทรงมีพระราชองค์การโปรดเกล้า ให้ย้ายเมืองกาญจนบุรี จากเดิมที่อยู่ท่าเสาเขาชนไก่ มาตั้งใหม่ณ ปากแพรก จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์อันยอดเยี่ยม ด้วยว่ามีลำน้ำสองสายไหลมาบรรจบ ได้แก่ ลำน้ำแควน้อย ลำน้ำแควใหญ่ สองสายน้ำบรรจบกัน เกิดเป็นแม่น้ำแม่กลอง ไหลลงไปสู่ปากอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ปากแพรก มีความสำคัญ :   ในฐานะเป็นชุมชนเก่าแก่ จุดเริ่มต้นของถนนเส้นนี้เริ่มที่ประตูเมืองเก่าซึ่งอยู่มาถึงปัจจุบัน มีการสร้างอาคารบ้านเรือน เรียบ เรียง ไปตามกำแพงด้านหน้าเมืองกาญจนบุรี ไปจนถึงบริเวณวัดเทวสังฆาราม ส่วนอีกปากทางถนนนั้น ไปเชื่อมเส้นทาง ผ่านหน้าจวนผู้ว่า ศาลหลักเมือง มุ่งหน้าออกสู่ถนนแสงชูโต ตลาดโต้รุ่ง ตลาดโต้รุ่งแห่งนี้ ได้หล่อเลี้ยงปากท้อง ชาวไทย ชาวต่างชาติและผู้คนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน เห็นตลาดโต้รุ่งแล้วก็ให้รู้สึกว่าดีขึ้นมาก ป้ายราคาอาหารชัดเจนแถมมีภาษาต่างชาติ ราคาอาหารให้ชาวต่างชาติได้เห็นกันอย่างชัดเจน

เส้นทางเชื่อมโยงท่องเที่ยว : ในบริเวณใกล้เคียง ใครมีแรงมาก ก็สามารถเดิน หรือหาเช่ารถจักรยานปั่นชมสถานที่ใกล้เคียงได้รอบๆบริเวณ ได้แก่ วัดเทวสังฆาราม(วันเก่าแต่ครั้งสมัยอยุธยา) , หอประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช , สุสานทหารสัมพันธมิตร , สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมาเป็นวงแหวน ที่สามารถท่องเที่ยวเดินทางในบริเวณเมืองกาญจนบุรี

ข้อมูลอ้างอิง : โครงการตลาดชุมชน ตลาดต้องชม

ทุกวันเสาร์เวลา 16.00-21.00 น. บริเวณชุมชนปากแพรกและถนนสายปากแพรก จะมีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินและมีสินค้าจำหน่ายนักท่องเที่ยวและประชาชน

ติดต่อสอบถาม

  • ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1200, 0-34512-800
  • สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 520 335

แผนที่