Skip to content

ที่เที่ยวกาญจนบุรี

รวมข้อมูลที่เที่ยวกาญจนบุรี ข้อมูลครบ จบในที่เดียว กาญจนบุรีอยู่ภาคตะวันตกของไทย มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ กาญจนบุรีห่างจากกรุงเทพประมาณ 129 กม.

 

อำเภอท่ามะกา
อำเภอท่าม่วง
อำเภอเมือง
อำเภอไทรโยค
อำเภอบ่อพลอย
อำเภอศรีสวัสดิ์
อำเภอทองผาภูมิ