บ้าน ช.ช้าง ชรา

ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้มีจิตอาสา รักช้าง อยากไปดูแลช้างอย่างใกล้ชิด ที่บ้าน ช.ช้างชรา หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี เป็นสถานที่ดูแลช้างแก้ปัญหาช้างบาดเจ็บ ช้างชราที่ประสบปัญหาในการดูแลสุขภาพ ช้างเร่ร่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช้างด้อยโอกาสไม่สามารถทำงานตามปางช้างได้

นักท่องเที่ยวนอกจากจะได้เรียนรู้ และทำกิจกรรมกับช้างแล้ว สำหรับคนไทยต้องเรียกว่าได้สนุกและบุญกุศลเพื่อเป็นการสงเคราะห์สัตว์ใหญ่ แต่สำหรับเยาวชน และชาวต่างชาติ ที่นี่จะทำให้เราได้สัมผัสกับความรักความอาทรที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนที่ไม่เคยจำกัด
กิจกรรมที่ทำร่วมกัน อาทิ
1. ปลูกพืชอาหารช้าง เช่น กล้วย อ้อย สับปะรด ฟักทอง หญ้าบาน่า
2. เลี้ยงช้างและอาบน้ำร่วมกับช้าง 3.การดูแลสุขภาพช้างเบื้องต้น

  • เปิด 10.00-16.00 น.
  • ค่าเข้าชม: ใช้วิธีบริจาคเพื่อช่วยเหลือดูแลช้าง
  • โทร. 086 335 5332
  • ที่อยู่ 90/9 หมู่ 4 บ้านหนองหอย ตำบลวังดง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190
  • แผนที่ : https://g.page/Elephantsworld?share
ภาพ และข้อมูล
thailandtourismdirectory.go.th

ประวัติ

ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรีหรือบ้าน ช.ช้าง ชรา ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านหนองหอย ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 โดยนายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ซึ่งคลุกคลีกับช้างมาตลอดชีวิตการทำงานกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้มองเห็นสภาพปัญหาขิงช้างที่เกิดขึ้น ทั้งปัญหาช้างบาดเจ็บ ช้างชราที่ประสบปัญหาในการดูแลสุขภาพ ช้างเร่ร่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช้างด้อยโอกาสไม่สามารถทำงานตามปางช้างได้ จึงได้มองหา สถานที่สำหรับแก้ไขปัญหาช้างที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูช้าง มีความเป็นธรรมชาติ มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับช้าง โครงการแก้ไขปัญหาช้างจึงเกิดขึ้นโดยมีเจ้าของที่ดินผู้มีจิตใจอันเป็นกุศลเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดทำโครงการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เลี้ยงดูช้างชรา เป็นที่พักของช้างเร่ร่อน ซึ่งให้คนกับช้างได้ใกล้ชิดและเรียนรู้การใช้ชีวิตซึ่งกันและกัน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวและอาสาสมัครผู้รักช้างและต้องการให้ช้างไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นสุข ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามของจังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมที่ทำร่วมกัน อาทิ ปลูกพืชอาหารช้าง เช่น กล้วย อ้อย สับปะรด ฟักทอง หญ้าบาน่า เลี้ยงช้างและอาบน้ำร่วมกับช้าง และการดูแลสุขภาพช้างเบื้องต้น ปัจจุบันบ้าน ช.ช้าง ชรา มีช้างอยู่ในความดูแลทั้งหมด 7 เชือก เป็นช้างชราที่อยู่ประจำ 6 เชือก และช้างเร่ร่อนที่ทางกรุงเทพมหานครฝากเลี้ยงไว้ 1 เชือก

แผนที่