ประตูเมืองกาญจนบุรี

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ตั้งอยู่กลางเมืองกาญจนบุรี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2374 ซึ่งพระองค์ได้ทรงย้ายมาจากเมืองกาญจนบุรีเก่า ตำบลลาดหญ้า มาอยู่ในที่ปัจจุบัน

ย้อนกาลเวลาไปสู่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นผ่านประตูเมืองสีขาวที่ตระหง่านดูน่าเกรงขาม ทั้งนี้ ประตูเมืองกาญจนบุรี นั้นสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2374 ตรงกับรัชสมัยในรัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งย้ายเมืองกาญจนบุรีเก่าจากตำบลลาดหญ้า มาสู่ปากแพรกด้วยเหตุผลทางด้านยุทธศาสตร์การรบที่ประตูเมืองแห่งนี้มีชัยภูมิที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยมีลักษณะเป็น กำแพงก่ออิฐถือูน ด้านบนมีใบเสมา ผังกำแพงเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 210 เมตร ยาว 480 เมตร มีป้อม ประจำทั้ง 4 มุม ป้อมกลางกำแพงด้านหน้า 1 ป้อม และป้อมเล็กด้านหลังอีก 1 ป้อม นอกจากนี้ยังมีประตู 8 ประตู ด้วยกัน ประกอบด้วยประตูเมือง 6 ประตู และประตูช่องกุด 2 ประตูซึ่งชำรุดเกือบหมดคงเหลือเฉพาะประตูเมือง ด้านหน้าที่หันหน้าสู่แม่น้ำแควใหญ่และกำแพงเมืองบางส่วนที่อยู่ติดกัน โดยทั้งหมดนี้ได้รับการบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2549 และเมื่อเดินเข้าไปด้านหลังจะพบกับพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ไว้เป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป

ข้อมูลอ้างอิง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

ภาพ : https://ww2.kanchanaburi.go.th/

แผนที่