ปางช้างไทรโยค

ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ปางช้างไทรโยคเป็นสถานที่กิจกรรมล่องแพชมธรรมชาติ นั่งช้างชมป่า และมีการแสดงช้างทุกวัน จากตัวเมืองกาญจนบุรีไปตามเส้นทางไทรโยค-ทองผาภูมิ ประมาณกิโลเมตรที่ 45 ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

สำหรับหมู่คณะ ควรติดต่อล่วงหน้า เปิดบริการทุกวันเวลา 09.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 3451 1200, 0 3462 3691

แผนที่