วัดทิพย์สุคนธาราม

อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
—————–

พระมหาปฏิมาแห่งประจิมทิศ

พระสำริดยืนสูงที่สุดในประเทศไทย
ภาพ : เพจแดนสวรรค์ตะวันตก

เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ พระพุทธรูปปางขอฝน (ปางคันธารราฐ) ที่สร้างด้วยโลหะสำริดความสูง 32 เมตร ยืนอยู่บนฐานสูง 8 เมตร ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ โดยตั้งอยู่ที่ลานพระทักษิณซึ่งเสมือนเขตพุทธวาสที่มองเห็นโดดเด่นมาแต่ไกล อย่างไรก็ตามหลังจากสักการะองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังสามารถเดินชมหอเกียรติประวัติสมเด็จพระมหาธีราจารย์ อาคารนิทรรศการอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ สถานที่สร้างแรงบันดาลใจให้ศึกษาพุทธศาสนา และอ่างเก็บน้ำในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ให้สวยงาม เปรียบเสมือน “พุทธอุทยาน” ที่มีลานปฏิบัติธรรมและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

  • เปิดให้ชมทุกวันเวลา 08.00-17.00 น.
  • ที่อยู่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

ติดต่อสอบถาม

  • ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1200, 0-34512-800
  • สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 520 335

แผนที่