วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

วัดพระแท่นดงรังวรวิหารสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าคงสร้างในสมัยพระเจ้าบรมโกศ (พ.ศ.2375-2300) เมื่อครั้งทรงค้นพบพระแท่นดงรังและทรงโปรดให้ช่างหลวงสร้างพระพุทธบาทจำลองไม้เกะสลักประดับมุก ถวายเป็นพุทธบูชาไว้ ณ วิหารพระแท่น ภายในวัดมีปูชนียสถานและโบราณวัตถุ ประกอบด้วย มณฑปเขาถวายพระเพลิง รอยพระพุทธบาทจำลอง ลานนางฟ้า บันไดแก้ว บันไดนาคเจ็ดเศียร พระพุทธทวารวดีศรีมหาโชค พระสังกัจจายน์ (หลวงพ่อโต) พระอุโบสถจัตุรมุข วิหารพระแท่น วิหารบดยา วิหารพระอานนท์ พระพุทธบาทไม้ประดับมุก มณฑปพระบรมสารีริกธาตุ บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหารพระพุฒมงคล รวมทั้ง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านซึ่งตั้งอยู่ภายในวิหารพระพุฒมงคล (ข้อมูล : https://kanchanaburi.go.th/au/tourkan2015/pratan.php)

พระแท่นดงรัง ลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ ราบคล้ายเตียง ในสมัยก่อนผู้คนเชื่อกันว่าเป็นพระแท่นที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศอินเดียในปัจจุบัน (ที่นี่น่าจะเป็นการจำลองสถานที่ปรินิพพาน)

 พระแท่นบรรทม พระแท่นเป็นหินแท่งทึบหน้าลาดคล้ายแท่น หรือเตียงนอน ต่ำข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่ง ขนาดยาว ๑๑ ศอก ๑ คืบ กว้าง ๔ ศอกเศษ ด้านล่างป็นปูนปั้นรองแท่น มีหินวางทับซ้อนกันอยู่ มองดูคล้าย พระเขนย (หมอน) พระแท่นนี้อยู่ภายในวิหารเดิมมีต้นรังข้างละหนึ่งต้นโน้มยอดเข้าหากัน (ข้อมูล : https://culturalenvi.onep.go.th/site/detail/2619 )

.
.
.
.
.
.
.

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 08-9820-0992, 09-8264-7737
  • ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1200, 0-34512-800
  • สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 520 335

แผนที่