วัดวังก์วิเวการาม

ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

วัดวังก์วิเวการาม สร้างโดยพระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ)พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเชื้อสายมอญได้รวบรวมชาวกะเหรี่ยง ชาวมอญ รวมทั้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีช่วยกันสร้างขึ้น ปัจจุบันหลวงพ่ออุตตมะได้ละสังขารไปแล้ว (18 ตุลาคม 2549) แต่ศิษยานุศิษย์ยังเก็บสังขารของท่านไว้ให้คนทั่วไปเข้ามากราบสักการะบูชา สถานที่สำคัญภายในวัด ประกอบด้วย

  1. ศาลาประดิษฐานสังขารหลวงพ่ออุตตมะ ตั้งบรรจุสังขารของหลวงพ่อไว้ในปราสาทมอญสวยงาม
  2. วิหารพระพุทธรูปหินอ่อน ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน ปางมารวิชัย หนัก 9 ตันหรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “หลวงพ่อขาว” หรือ “หลวงพ่อหยกขาว”
  3. เจดีย์พุทธคยา หลวงพ่ออุตตมะเป็นผู้คิดริเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.2521 โดยจำลองมาจาก เจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดีย เป็นเจดีย์คอนกรีตเสริมเหล็กฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง ยาว 42 เมตร สูง 49 เมตร เสาเหล็ก 4 ทิศ จำนวน 16 ต้น ในปี พ.ศ.2532 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา 2 องค์ ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร มีสีขาวใสอมเหลืองเป็นเงาบรรจุในผอบ 3 ชั้น ซึ่งหลวงพ่ออัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาและฉัตรทองคำหนัก 400 บาท ขึ้นไปประดิษฐานบนยอดเจดีย์
.
.
.
.

แผนที่

ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ข้อมูล และ ภาพ
kanchanaburi.go.th