วัดสระลงเรือ

ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

วัดสระลงเรือ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางหรืออายุประมาน 400-500 ปี
คาดว่าวัดและชุมชนคงจะสูญหายไปในคราวที่พม่ายกทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยาและถูกทิ้งร้างจนกระทั่งประมาณปี พ.ศ.2470 ชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงได้อพยพเข้ามาทำไร่นาหาของป่าและตั้งชุมชนอีกครั้ง ต่อมานายจำเนียร ใคร่ครวญ ได้มากราบขอพรจากหลวงพ่อใหญ่องค์ดำ (พระพุทธอนันตภูมิสุคคุตโต) ปัจจุบันประดิษฐานยู่ในวิหารแก้ว หลังจากนั้นชีวิตประสบความสำเร็จ นายจำเนียร ใคร่ครวญ จึงได้สร้างและบูรณะวัดสระลงเรือให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดโดยการสร้างพระอุโบสถศาลาการเปรียญอนุสรณ์สถานลานเจดีย์วิหารแก้วและเรือสุพรรณหงส์จำลองใหญ่ที่สุดในโลกนนอกจากนี้ วัดสระลงเรือยังมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  องค์ใหญ่ที่สุดในโลกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะบูชา

ข้อมูลท่องเที่ยว

  • วัดสระลงเรือ
  • จุดเด่น 
    – เรือสุพรรณหงส์จำลองใหญ่ที่สุด
    – สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  องค์ใหญ่

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 08-7146-7206, 08-1875-8443
  • ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1200, 0-34512-800
  • สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 520 335

แผนที่

พิกัด : ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

ข้อมูล ภาพ
kanchanaburi.go.th