ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

รถทุกคันที่วิ่งผ่านบริเวณนี้ก็แสดงความเคารพด้วยการบีบแตร

ศาลหลักเมืองกาญจนบุรีสร้างขึ้นใหม่แทนศาลเดิมซึ่งชำรุดในสมัยพระยาประสิทธิสงคราม (รามภักดี ศรีวิเศษ)เจ้าเมืองกาญจนบุรีคนที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2503 เป็นอาคารจัตุรมุขหลังคาทรงไทย ตัวอาคารหันหน้าไปยังบริเวณที่แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลมาสบกัน ภายในประดิษฐานหลักเมืองซึ่งเป็นเสาหัวเม็ดทรงมัน ด้านหน้ามีศิลาจารึกและจารึกไม้สักระบุวัน เดือน ปีที่สร้างเมืองศาลหลักเมืองเป็นที่เคารพสักการะของชาวกาญจนบุรี เวลามีงานประเพณีสำคัญ เช่น งานบวช แต่งงาน โกนผมไฟเด็ก ก็จะมากราบไหว้เพื่อบอกกล่าวเจ้าพ่อศาลหลักเมืองเสมอ รถทุกคันที่วิ่งผ่านบริเวณนี้ก็แสดงความเคารพด้วยการบีบแตรโดยเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดงานไหว้ศาลหลักเมืองประจำทุกปี ในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 (เดือนพฤษภาคม)

เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนสักการะทุกวันระหว่างเวลา 05.00-20.00 น.

แผนที่

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
kanchanaburi.go.th
muangkan.go.th