ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อการศึกษาวิจัย จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสื่อความหมายให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพป่า 2 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ใช้เวลาเดินทางไป-กลับ ประมาณ 3 ชั่วโมง

เส้นทางที่ 2 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเนินดินแดง ใช้เวลาเดินทางไป-กลับ ประมาณ 1 ชั่วโมง ตามเส้นทางผ่านภูมิประเทศที่แตกต่างกัน เช่น ลำห้วย ลำธาร ทางราบ เนินเขา

ในบริเวณศูนย์มีค่ายพักแรมสำหรับเยาวชน เข้าชมเป็นหมู่คณะต้องติดต่อล่วงหน้า โทร. 089 551 9835

ข้อมูลท่องเที่ยว

  • ชื่อ: ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ
  • ค่าเข้าชม: ไม่มี
  • เวลาทำการ: 08.00 – 16.30 น.

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 089 551 9835

แผนที่

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี