สวนชินโตะ

ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

สวนสันติภาพชินโตะ (Shinto Kanchanaburi Peace Memorial Park) แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ สวนสาธารณะที่สร้างขึ้นโดยสมาคมสันติภาพแห่งเอเชีย ด้วยความร่วมมือของหลายองค์กรจากญี่ปุ่น ในโอกาสที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงครบ 50 ปี ด้วยความปราถนาอย่างแรงกล้า ที่ต้องการให้ภูมิภาคเอเชียในศตววษที่ 21 นี้ มีความมั่นคง สงบ และมีสันติภาพอย่างถาวร จากภูมิภาคเอเชีย ขยายสู่สากลโลกต่อไป จึงได้สร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นในสมัยก่อน  เปิดให้ชมฟรีทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.

ในการสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้โดยซื้อที่ดินส่วนหนึ่งของวัดลาดหญ้าซึ่งอยู่อีกฟากของแม่น้ำแควใหญ่  ออกแบบและตกแต่งพื้นที่เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่น  ด้านหน้าทางเข้ามีลักษณะเป็นซุ้มประตูคล้ายวัดญี่ปุ่น  และทางเดินหินแกรนิตที่ทอดยาวต่อเนื่องไปจนถึงก้อนหินขนาดใหญ่ที่จารึกด้วยภาษาญี่ปุ่นบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้  สองข้างทางเดินร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่  ฝั่งซ้ายมีศาลาทรงญี่ปุ่นให้เข้าไปนั่งพักทอดกายหลบแดด  ฝั่งขวามีประติมากรรมที่ระลึกสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  เมื่อเข้าไปภายในสวนสาธารณะ มีหอระฆังให้ขึ้นไปชมวิวจากมุมสูง และที่ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ มีศาลเจ้าญี่ปุ่นทำด้วยไม้ทั้งหลัง ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้ ให้อารมณ์เสมือนได้ไปเยือนประเทศญี่ปุ่นจริงๆ

ศาลาพักร้อนแบบญี่ปุ่น

ก้อนหินใหญ่สุดทางเดิน มีป้ายหินสลักตัวอักษรบอกเล่าเรื่องราวมากมาย

ลักษณะพื้นที่จัดเป็นสวนที่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่น ภายในมีศาลเจ้าแบบญี่ปุ่น และอาคารพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงของหาชมยาก อาทิ ถ้วยชามโบราณ ชุดเสื้อเกราะของคนญี่ปุ่น ฯลฯ

ศาลเจ้าแบบญี่ปุ่น

สวนชินโตะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ ติดสะพานข้ามแม่น้ำหลังวัดลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นสถานที่เงียบสงบ ร่มเย็นเหมาะแก่การมาพักผ่อน

ข้อมูลท่องเที่ยว

  • ชื่อ : สวนสันติภาพชินโตะ (Shinto Kanchanaburi Peace Memorial Park)
  • ประเภท : สวนสาธารณะ+พิพิธภัณฑ์
  • เปิด : 9:00-17:00 น. ทุกวัน
  • ค่าเข้า : ไม่มีค่าเข้า
  • ที่จอดรถ : ลานจอดรถยนต์ 10 คัน
  • โทร. 093 018 9247

ติดต่อสอบถาม

  • ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1200, 0-34512-800
  • สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 520 335

การเดินทาง

แผนที่