สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์(สวนหิน)

ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

บริเวณโดยรอบมีหินงอกขนาดเล็กใหญ่ลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตั้งเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก

แนวคิดหลักในการจัดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี ต้องการให้เป็นสวนหินและสวนรุกขชาติ เน้นการปลูกต้นไม้ที่ทนทานต่อสภาพของภูมิอากาศของจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าชนิดต่างๆ จุดเด่นของสวนคือสวนหินซึ่งเป็นกลุ่มหินปูนขนาดใหญ่ มีรูปทรงแปลกตาและสวยงาม โดยได้มีการปลูกไม้ประดับต่างๆ ให้มีเสน่ห์ยิ่งขึ้น โดยมีพลับพลารับเสด็จเป็นจุดเด่นบนเนินตอนปลายของสวน

เป็นสวนที่มีนามเต็มว่า “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือที่ประชาชน ทั่วไปเรียกกันว่า “สวนหิน” เนื่องจากบริเวณสวนเต็มไปด้วยหินงอกที่ผุดขึ้นมาจากบริเวณเชิงเขาหินปูน ซึ่งมีหลากหลายรูปร่างและขนาดชวนจินตนาการไปต่าง ๆ นานากินอาณาบริเวณกว้างถึง 200 ไร่จากพื้นที่ของสวนทั้งหมด 600 ไร่ โดยหลายคนมักจินตนาการหินเหล่านี้เป็นรูปร่างของสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น รูปเสือ สิงโต ปลา ปลาวาฬ แรด ไดโนเสาร์ ฯลฯ นอกจากการชมกองหินรูปร่างชวนสนุกนึกแล้ว คุณยังจะได้เห็นต้นกาญจนิกา อันเป็นไม้พื้นถิ่นของประเทศไทยที่มีมากในจังหวัดกาญจนบุรี และพันธุ์ไม้ชนิดนี้ได้กลายเป็นต้นไม้ประจำสวนไปโดยปริยาย สำหรับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์แห่งนี้นั้น เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2531 โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวน เพื่อเป็นที่ศึกษาความรู้เรื่องพรรณไม้และธรรมชาติ ให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาในการจัดสร้างสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2523 คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างสวนสาธารณะประจำเขตการศึกษาต่างๆ เขตการศึกษาละ 1 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา สำหรับเขตการศึกษา 5 ได้อนุมัติให้จัดสร้างที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ.2528 เป็นแห่งที่ 5 ในจำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ

 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 600 ไร่เศษ เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2528 เสร็จระยะแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2531 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นองค์ประทานเปิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2531 พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา โดยมีเนินลูกคลื่นสลับกับกลุ่มหินปูนผุดอยู่โดยทั่วไปและหนาแน่นมากบริเวณสวนหินซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่ ล้อมรอบโดยพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

ภาพและข้อมูล http://kanchanaburi.go.th/

ข้อมูลท่อเที่ยว

  • ชื่อ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี
  • ประเภท : สวนหิน สวนสาธารณะ
  • ค่าเข้า : ฟรี
  • เปิด : 08.30 – 16.30 น.

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 034-552106-7,08-1880-8338
  • ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1200, 0-34512-800
  • สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 520 335

พิกัด : ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

แผนที่