หอศิลป์เอมเจริญ

ต.สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 

ประเทือง เอมเจริญ   ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2548

ประเทือง เอมเจริญ

นายประเทือง เอมเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2478  ที่ กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินที่ศึกษาศิลปะด้วยตนเองอย่างมุ่งมั่น อดทน ด้วยการศึกษาค้นคว้างานทางศิลปะอย่างหนัก ศึกษาปรัชญาชีวิตทั้งศิลปะของอินเดีย จีนและศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะ ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพลังแสงสว่าง จนเกิดมุมมองในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็น รูปแบบของตนเอง มองโลกในแง่ดี เชื่อในคุณงามความดี สร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบการผสมผสานระหว่างสิ่งที่รับรู้จากธรรมชาติและอารมณ์ความรู้สึกของตนเองด้วยสีสันสดใส สร้างรูปทรงต่างๆ อย่างอิสระและทรงพลัง ซึ่งได้กลายมาเป็นผลงานชุด”เผชิญความทุกข์” “เรียนรู้จักรวาล” และชุดต่างๆ อันมีคุณค่ายิ่ง นอกจากนี้ นายประเทือง เอมเจริญ ยังได้สร้างศิลปะสถานเอมเจริญ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิลปินต่างๆ แก่ประชาชนผู้สนใจได้เข้าชมและศึกษางานด้านศิลปะ ทั้งยังได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นศิลปินรับเชิญเขียนภาพเพื่อการกุศลมากมาย เป็นผู้ถ่ายทอดงานศิลปะให้แก่ผู้สนใจตามโรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สิ่งเหล่านี้ นายประเทือง เอมเจริญ ได้ปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการทำงานศิลปะ นับเป็นศิลปินที่สร้างผลงานศิลปะอย่างสืบเนื่องยาวนานตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี
นายประเทือง เอมเจริญ จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2548

หอศิลป์เอมเจริญ หอศิลป์ที่แสดงผลงานศิลปะของประเทือง เอมเจริญ บนเนื้อที่กว่า 8 ไร่ แบ่งเป็น 2 อาคาร คือ อาคารวงกลม และ อาคารสามเหลี่ยม  หอศิลป์ตั้งอยู่ในบรรยากาศกลางไร่และสวน ติดริมแม่น้ำแม่กลอง ที่ ต.สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เปิดทำการวันพฤหัสบดี- จันทร์ เวลา 9.00-17.00 น.

อาคารวงกลม ภายในแสดงผลงานของ ประเทือง เอมเจริญ ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงล่าสุด
ค่าเข้าชม คนไทย 30 บ. ชาวต่างชาติ 50 บ.

ชมผลงานศิลปะ 7 ยุค ในช่วงชีวิตของประเทือง เอมเจริญ

ภาพ ‘พระพุทธเจ้าขณะบำเพ็ญทุกรกิริยา’  ภาพยอดฮิตที่ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพุทธศาสนา

ภาพ”ธรรม” ภาพที่เหมือนดั่งเงาที่แสดงตัวตนของประเทือง เอมเจริญ เป็นอีกภาพที่มีชื่อเสียง

ภาพ “สมาธิ” หนึ่งในภาพที่มีชื่อเสียง

มุมของที่ระลึก มีหลายอย่างให้เลือก สูติบัตรรวบรวมผลงาน โปสการ์ด เสื้อ หมวก กระเป๋าหนัง ซองหนัง

อาคารสามเหลี่ยม (อาคารนิทรรศการหมุนเวียน)

ภายในอาคารสามเหลี่ยม ผลงานศิลปะจะมีการหมุนเวียนการแสดง ดังนั้นคุณสามารถกลับมาเสพชมผลงานศิลปะใหม่ๆ ได้อีกเรื่อยๆ

อาคารซ้ายมือ เป็นสตูดิโอที่ทำงานของ คุณศรีศิลป์ เอมเจริญ (น้ำ) ลูกสาวของ ประเทือง เอมเจริญ

ศรีศิลป์ เอมเจริญ ลูกสาวของ ประเทือง เอมเจริญ
เธอจบปริญญาโทด้านจิตรกรรรมสากล จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  เธอเป็นลูกเพียงคนเดียวในจำนวนลูกทั้งหมด 12 คน ของ ประเทือง เอมเจริญ  ที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบ หอศิลป์เอมเจริญ

 จุดชมวิวโค้งแม่น้ำแม่กลอง อยู่ด้านหลังสตูดิโอที่ทำงานของคุณน้ำ ลูกสาวประเทือง เอมเจริญ


ข้อมูลท่องเที่ยว

  • ชื่อ : หอศิลป์ เอมเจริญ
  • ที่ตั้ง :  25/3 หมู่ 3 ตำบลสำรอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
  • ค่าเข้าชม : ชาวไทย  30 บ. ชาวต่างชาติ 50 บ.
  • เปิด : เวลา 9.00-17.00 น. วันพฤหัสบดี- จันทร์ (ปิดอังคาร – พุธ)
  • โทร : 064-6245615


ภาพถ่าย

แผนที่