หาดทรายลูกแก

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

หาดทรายลูกแก หรือ lukkae beach (ลูกแกบีช) เป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ลักษณะหาดเป็นพื้นที่ยื่นไปริมแม่น้ำแม่กลองเป็นพื้นทรายละเอียดสีขาวครีมมีความยาวกว่า 500 เมตร เหมาะสำหรับการพักผ่อน เดินเล่น ออกกำลังกาย  ชมวิวยามเย็น ชมพระอาทิตย์ตกริมแม่น้ำแม่กลอง นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่หลักจัดงานใหญ่ของชาวตลาดลูกแก งานถนนคนเดิน ที่ตั้งของหาดทรายลูกแกอยู่ด้านหลังวัดโพธิ์เย็น เป็นวัดที่มีความสำคัญเนื่องจาก วัดโพธิ์เย็นเป็นวัดฝ่ายมหายานที่มีโบสถ์แรกในประเทศไทยที่มีพัทธสีมาถูกต้องครบถ้วน ผู้ที่ศรัทธาจะบวชเป็นพระภิกษุในฝ่ายมหายานก็จะอุปสมบทได้ ณ วัดโพธิ์เย็นไม่ต้องออกเดินทางไปบวชยังประเทศอื่น

Lukkae Beach หาดทรายลูกแก สถานที่พักผ่อนริมแม่น้ำแม่กลอง

ลานกิจกรรมในงานเทศกาลต่างๆ บนหาดทรายลูกแก

ร้านอาหาร ร้านค้า แบบถนนคนเดิน

มุมถ่ายภาพเช็คอิน

บรรยากาศเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์

ถัดจากหาดทรายลูกแกจะติดกับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ให้อาหารปลา

หาดทรายลูกแก อยู่ด้านหลังวัดโพธิ์เย็น วัดฝ่ายมหายานแห่งแรกในประเทศไทยที่มีโบสถ์สำหรับบวชเป็นพระภิกษุในฝ่ายมหายาน

ภาพถ่าย

แผนที่