อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ เป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ในสงคราม 9 ทัพ เกี่ยวกับการจัดทัพ การนำทัพ หลักการใช้ภูมิประเทศ เส้นทางเดินทัพ ตลอดจนการดำเนินกลยุทธ์ซึ่งทำให้ฝ่ายไทยมีชัยชนะสงครามครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จำลองเหตุการณ์และโต๊ะทรายแสดงภูมิประเทศจำลองเส้นทางการเดินทัพของข้าศึก

ความยิ่งใหญ่ของสงครามเก้าทัพในหน้าประวัติศาสตร์ไทยได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่แห่งนี้ ที่มีทั้งหอจัดแสดง นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นตู้จำลองเหตุการณ์และโต๊ะทรายแสดงภูมิประเทศ จำลองเส้นทางเดินทัพของข้าศึก นอกจากนี้ยังมีหอสังเกตการณ์บนยอดเขาเพื่อให้ผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ ขึ้นไปชมเพื่อที่จะเข้าใจถึงการเลือกใช้ภูมิประเทศในการเดินทัพและจุดสกัดกั้นพม่าได้ชัดเจน อนึ่ง สงครามเก้าทัพนั้นเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถเอาชนะกองทัพของพระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่า ในสมรภูมิทุ่งลาดหญ้าได้สำเร็จ ในปี พ.ศ. 2328

อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ ริเริ่มและดำเนินการก่อสร้างโดยกองทัพบกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมพ.ศ.2542 มีความมุ่งหมายในการจัดสร้างเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ตลอดจนเชิดชูวีรกรรมบรรพบุรุษนักรบไทยในการทำสงคราม 9 ทัพ กับพม่าใน พ.ศ.2328 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2543

ข้อมูลอ้างอิง
– http://kanchanaburi.go.th/au/tourkan2015/ninearmy.php
– https://thai.tourismthailand.org/

ข้อมูลท่องเที่ยว

  • ชื่อ : อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ
  • ประเภท : แหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์
  • ค่าเข้าชม : ฟรี
  • เปิด : 8.30-16.30 น. ทุกวัน

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 03458 9233-5 ต่อ 51015 / 08-7007-3424 
  • ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1200, 0-34512-800
  • สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 520 335

แผนที่