อุทยานมัจฉาวังสังกะวาด

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ที่นี่ เวลากลางวันจะพบปลาตะเพียน ในเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจึงจะพบปลาสังกะวาดซึ่งนับวันจะหาดูได้ยาก
ปลาสังกะวาด หรือ ปลายอน เป็นสกุลของปลากระดูกแข็งในอันดับปลาหนังจำพวกหนึ่ง ในวงศ์ปลาสวาย

อุทยานมัจฉาวังสังกะวาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่นิยมไปให้อาหารปลาริมแม่น้ำแม่กลอง ในช่วงกลางวันจะพบปลาตะเพียน ช่วงกลางคืน 1 ทุ่มเป็นต้นไปจะพบปลาสังกะวาดจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในวัดหวายเหนียวยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแสดงรูปแบบชีวิตความเป็นอยู่ เครื่องมือเครื่องใช้และรูปปั้นวิวัฒนาการต่างๆ ในอดีต

ทำไมถึงหวายเหนียว ตำบลหวายเหนียวจัดว่ามีที่มาค่อนข้างน่าสนใจ เพราะเป็นตำบลที่อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลอง ในอดีตราษฎรมี อาชีพตัดไม้และล่องไม้ซุงมาพักในบริเวณนี้กันมาก อีกทั้งพื้นที่นี้มีป่าหวายจำนวนมากและ เป็นหวายที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจำเป็นต่อการนำมาผูกท่อนซุง ชาวบ้านจึงพากันตั้งชื่อตำบลแห่งนี้ว่า “หวายเหนียว” นั่นเอง

เวลา 08.00 – 18.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-640633

แผนที่ : https://goo.gl/maps/jKAsqD1f8XBgz83s8

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

แผนที่

วัดหวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี