เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

อ.สังขละบุรี จ.ราชบุรี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนในห้วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม และปิดในห้วงเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 

รู้ก่อนเที่ยว – เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมีกฏเกณฑ์ที่เข้มงวดมากกว่าอุทยานแห่งชาติในการเปิดรับ นักท่องเที่ยว เนื่องจากการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น กำหนดขึ้นเป็นพื้นที่ให้สัตว์ได้อยู่และ เคลื่อนที่อย่างสะดวกและโดยไม่มีการรบกวนอย่างดีที่สุด ดังนั้นการเข้าไปเพื่อทำวิจัย ศึกษา หรือ การทำงานในเชิงอาสาสมัครจะได้รับการพิจารณาก่อนวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว – ต้องปฏิบัติตามกฎภายในเขตรักษาพันธุ์ฯ อย่างเคร่งครัด – นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าไปสัมผัสผืนป่าของทุ่งใหญ่นเรศวรต้องทำหนังสือขออนุญาตล่วงหน้า 15 วัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034 54 6671

ข้อมูลท่องเที่ยว

  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
  • เปิด : ให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนในห้วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม และปิดในห้วงเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 
  • นักท่องเที่ยว ต้องทำหนังสือขออนุญาตล่วงหน้า 15 วัน
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034 54 6671
  • ค่าเข้า : ผู้ใหญ่ 40 บ. เด็ก 20 บ. 
    คนต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บ. เด็ก 100 บ.

แผนที่

อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ข้อมูลทั่วไป

    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2517 มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 2,000,000 ไร่ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่ม 91 ตอนที่ 72 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2517 ตั้งอยู่ท้องที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ต่อมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ได้ผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำโจนจำนวน 279,500ไร่ ท้องที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เนื่องจากพื้นที่มีความกว้างใหญ่ในปี พ.ศ.2534 จึงได้แยกการบริหารงานเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออกให้อยู่ในพื้นที่จังหวัดตากและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกให้อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพื้นที่คงเหลือในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อที่ 1,331,062 ไร่

ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาสูงสุดคือเขาใหญ่ อยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่ เป็นต้นน้ำและลำธารหลายสาย มีป่าไม้หลายชนิดประกอบด้วยทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดงดิบ มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติ องค์การทางวิทยาศาสตร์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้มีมติประกาศยกย่องให้ทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นมรดกโลกในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534 ณ ประเทศตูนีเซีย

ข้อมูล : kanchanaburi.go.th