เขื่อนท่าทุ่งนา

ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

เขื่อนท่าทุ่งนาเป็นโครงการหนึ่งในแผนพัฒนาลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างปิดกั้นลำน้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนแบบผสมระหว่างเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวกับเขื่อนคอนกรีตในช่องทางระบายน้ำล้น มีความสูงจากฐานราก30 เมตร ความยาวสันเขื่อน 840 เมตร ความกว้างสันเขื่อน 8 เมตร ปริมาตรตัวเขื่อน 280,000 ลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำมีระดับเก็บกักน้ำสูงสุด 59.70 เมตร ระดับเก็บกักน้ำต่ำสุด 55.50 เมตร ความจุของอ่าง 54.8 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับ 59.70เมตรและปริมาณน้ำที่ใช้งานทั้งสิ้น 28.8 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีโรงไฟฟ้าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 ชั้น กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร สูง 45.87 เมตร ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าชนิดกระแสสลับระบายความร้อนด้วยอากาศจำนวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องให้กำลังผลิต 19,000 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น38,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงานเฉลี่ยปีละ 170 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
เขื่อนท่าทุ่งนาเป็นเขื่อนที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถนำน้ำที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วจากเขื่อนศรีนครินทร์ มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกและยังสามารถสูบน้ำจากเขื่อนท่าทุ่งนากลับไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่เขื่อนศรีนครินทร์ได้อีกครั้งหนึ่ง เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามของธรรมชาติ

ภาพ และข้อมูล : http://kanchanaburi.go.th/

ข้อมูลท่องเที่ยว

  • ชื่อ : เขื่อนท่าทุ่งนา
  • ค่าเข้าชม : ฟรี
  • เปิด  08.00 – 16.00 น. ทุกวัน

ติดต่อสอบถาม

  • โทร.  034-697501-6
  • ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1200, 0-34512-800
  • สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 520 335

แผนที่