เขื่อนแม่กลอง

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

สามารถเป็นสถานที่พักผ่อนได้ เป็นเขื่อนแห่งแรกของจังหวัดที่สร้างขึ้นเหนือลำน้ำแม่กลองเป็นเขื่อนที่มีความสำคัญที่สุดในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง โดยรับน้ำต่อจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเขื่อนแม่กลองนั้นครอบคลุมพื้นที่ 3 ล้านไร่ที่กินอาณาเขตของจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร นอกจากประโยชน์ หลักของการทำหน้าที่เป็นเขื่อนเพื่อการชลประทาน จ่ายน้ำให้กับเกษตรกรสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองทั้งใน จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี จนถึงนครปฐม

.
.
.
.
.
.
.
.
.

เกร็ดความรู้
เขื่อนแม่กลองเดิมชื่อเขื่อนวชิราลงกรณ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2507 ได้รับพระราชทานนามว่าเขื่อนวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2508 เป็นเขื่อนทดน้ำสร้างปิดกั้นแม่น้ำแม่กลอง โครงสร้างของเขื่อนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 117.50 เมตร มีช่องระบายน้ำขนาด 12.50 เมตร จำนวน 8 ช่อง และมีประตูเรือแพสัญจรกว้าง 12.50 เมตร จำนวน 1 ช่อง สามารถทดน้ำและส่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตรกรรมและเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม รวมพื้นที่ 2,709,685 ไร่ รวมทั้ง ส่งน้ำให้กับการประปานครหลวง ทัศนียภาพโดยรอบเขื่อนมีทิวทัศน์ที่สวยงามและบรรยายกาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน

ติดต่อสอบถาม

  • ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1200, 0-34512-800
  • สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 520 335

แผนที่

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี