iq0614e7455a02d890f7ddad6cacc85c77

ยิ่งใหญ่สมการรอคอย เทศกาลหุ่นโลกกาญจนบุรี 2016
จากความสำเร็จของการจัดงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพในปี 2557 “Harmony World Puppet Carnival, 2014” ที่ได้สร้างปรากฏการณ์การจัดเทศกาลหุ่นระดับโลกอย่างยิ่งใหญ่ และประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในการจัดเทศกาลหุ่นระดับนานาชาตินับแต่มีการจัดมา
ในปี 2559 มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม ผู้ถือสิทธิ์ในการใช้ชื่อเทศกาลหุ่นนานาชาติ “Harmony Puppet Festival” ได้รับการส่งเสริมให้จัดเทศกาลหุ่นโลกอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์, วิซาร์ดโปรดักชั่น, สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน, เครือข่ายหุ่นเยาวชนไทย
ในการเปิดสถานที่โรงถ่ายที่ใช้ถ่ายทำตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลหุ่นโลกอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายใต้ชื่องานว่า “Thailand Harmony World Puppet Festival, 2016” ณ โรงถ่ายพร้อมมิตรสตูดิโอ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้เนรมิตพื้นที่การจัดงาน ทั้งตลาดน้ำกองถ่ายค่ายสุรสีห์ และสถานที่โรงถ่ายทำทั้งหมด ให้กลายเป็นหมู่บ้านหุ่น “Puppet Village” ที่ผู้ชมจะได้เที่ยวชมการแสดงหุ่นจากทั่วโลกอย่างเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะด้วยการเดินชม หรือนั่งรถรางเที่ยวชมการแสดงทั่วทุกพื้นที โดยในการจัดงานครั้งนี้ จะมีการแสดงจากคณะหุ่นทั่วโลกทั้งทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกา เอเชีย และจากกลุ่มประเทศอาเซียน จากทั้งสิ้น 31 ประเทศ 40 คณะและการแสดงจากประเทศไทย รวมแล้วทั้งสิ้นมากกว่า 60 ชุดการแสดง โดยได้แบ่งโซนการแสดงออกทั้งสิ้น 6 โซน ประกอบด้วย ลานหอกลอง, ท่าน้ำมิ่งมงคล, หมู่บ้านโยเดีย, สีหสาสนบัลลังก์, สรรเพชญ์ปราสาท และถนนนายก๋าย นอกจากนี้ยังมีลานแสดงวัฒนธรรม อีก 2 แห่ง คือ ลานวัดนก และเวทีเรือนไทยริมคลอง ซึ่งจะมีการแสดงวัฒนธรรมหมุนเวียนพลัดเปลี่ยนกันมาจัดแสดง และการละเล่นท้องถิ่น อาทิ การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น ไทยทรงดำ ปกากะญอ การละเล่นไทย มวยทะเล ฯลฯ ในบรรยากาศตลาดน้ำที่มีร้านอาหาร รวมทั้งสินค้าไทยมาร่วมเปิดร้านให้ได้ชิมชมช้อปกันเต็มที่
Thailand Harmony World Puppet Festival, 2016 จัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดที่มีชื่อเสียงเรื่อง แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆมากมาย ในช่วงเดือนที่ภูมิอากาศกำลังสบาย และมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากไม่ต้องการพลาดโอกาสในการชมเทศกาลหุ่นระดับโลกครั้งนี้ ที่จะมีจัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นครั้งแรก จึงควรสำรองบัตรเข้าชมงานล่วงหน้า โดยงานจะจัดให้มีขึ้น ในช่วงเวลา 16.00น.-21.00น. ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2559 นี้ ที่พร้อมมิตรฟิล์มสตูดิโอ จังหวัดกาญจนบุรี
สอบถามรายละเอียด และสำรองได้ที่ หมายเลข 061-774-3361 หรือ Line: sema-thai ตอนนี้เปิดให้จองบัตรผ่านประตูเข้าชมงานผ่านทางระบบออนไลน์ โดยเข้าไปที่ http://www.harmonypuppetthailand.com