โบสถ์สแตนเลส
วัดปากลำขาแข้ง

ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

วัดปากลำขาแข้ง หรือ ชาวบ้านเรียกว่า วัดปากลำ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาโจด ทางตอนบนสุดของเขื่อนศรีนครินทร์ บริเวณลำน้ำช่วงรอยต่อกาญจนบุรี อุทัยธานี และตาก จุดเด่นอยู่ที่โบสถ์สแตนเลส และพระพุทธรูปสแตนเลสที่วิจิตรงดงาม ริเริ่มและดำเนินการก่อสร้างโดยโรงงานทวีคุณซัพพลาย บ้านโป่งและสมาคมสแตนเลสแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนโดยใช้สแตนเลสเคาะขึ้นรูป รีดม้วน และนำมาเชื่อมต่อกัน พ่นทรายลวดลายต่างๆ ตัวโบสถ์ใช้สแตนเลสแผ่นทั้งด้านในและด้านนอก โดยอัดฉนวนไว้ตรงกลางกันความร้อนได้ดี พื้นเป็นแกรนิต ทำให้ภายในอุโบสถอากาศไม่ร้อน ซุ้มประตูและหน้าบันเป็นลายไทย และมีพระประธานประดิษฐานอยู่ภายใน รอบพระอุโบสถมีเสมาและลูกนิมิตทำจากสแตนเลสลวดลายไทยสวยงาม โดยประชาชนได้ร่วมปัจจัยในการก่อสร้างพระอุโบสถถวายพระราชกุศลเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา และบริเวณด้านริมน้ำมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่สร้างด้วยสแตนเลส หลวงพ่อศรีสวัสดิ์มหามงคล ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 12 เมตร ปางประทานพร หันพระพักตร์สู่ฝั่งน้ำ นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดมีศาลาพระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งมองออกไปเห็นทัศนียภาพสายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์

วัดปากลำขาแข้งเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484 โดยการริเริ่มของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาวัดที่อยู่ไกลออกไป

ข้อมูลอ้างอิง : http://kanchanaburi.go.th/ และ ททท.สำนักงานกาญจนบุรี

ข้อมูลท่องเที่ยว

  • ชื่อ: วัดปากลำขาแข้ง
  • เปิด: 8.00-16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 034-546613, 081 835 3953
  • ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1200, 0-34512-800
  • สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 520 335

การเดินทาง

เส้นทางเขื่อนศรีนครินทร์ ห้วยแม่ขมิ้น ถึงด่านแม่แฉลบ ห้วยแม่ละมุ่น ก่อนเข้าอำเภอศรีสวัสดิ์ ไปที่ท่าบ้านแม่ละมุ่น ลงแพขนานยนต์ ค่าลงแพ 60-70 บาท ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เมื่อขึ้นจากแพขับรถยนต์ต่อไปตำบลปลายนาสวนเก่า ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร และเช่าเหมาเรือไปวัดปากลำขาแข้ง ค่าเช่าเหมาเรือ 2,500-3,000 บาท

แผนที่