โรงงานกระดาษไทย กาญจนบุรี

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โรงกระดาษไทย กาญจนบุรี สถาปัตยกรรมที่ผ่านช่วงประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงงานกระดาษเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2481 ซึ่งประเทศไทยได้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2484 (ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 8) ถือเป็นโรงงานการกระดาษแห่งที่ 2 ของประเทศไทย (ก่อนหน้านี้ ในปี พ.ศ. 2466 ไทยมีโรงงานกระดาษแห่งแรกเปิดดำเนินการที่ตำบลสามเสน กรุงเทพมหานคร) เป็นอาคารทรงทันสมัยในยุคสมัยนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงสังคมจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมของกาญจนบุรี เป็นแหล่งชุมชนที่มีเรื่องราวและอิทธิพลต่อสังคมในเมืองกาญจนบุรีในสมัยนั้น

เดิมทีโรงงานกระดาษไทยอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทุกวันนี้บนซุ้มประตูทางเข้าโรงงานยังปรากฏหลักฐานการเป็นโรงงานกระดาษไทยในสังกัดกระทรวงกลาโหม คือตราสัญลักษณ์ของกระทรวงกลาโหม

อาคารในโรงงานกระดาษ

การวางผังกลุ่มอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงงานกระดาษกาญจนบุรี  เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบโมเดิร์น ยุคแรกของประเทศไทย  สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 

หมู่อาคารประกอบด้วย

  1. อาคารโรงงาน
  2. อาคารกองทำเยื่อ
  3. โรงคลอรีน
  4. อาคารประกอบ เช่น บ้านพักพนักงานและสโมสร

คำแนะนำการท่องเที่ยว

– นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้ แต่ไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในตัวอาคาร
– ไม่เสียค่าเข้า
– ปกติจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าทางเข้าประตูบ้างบางที
– ปัจจุบันยังไม่มีเบอร์โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

  • ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1200, 0-34512-800
  • สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 520 335

แผนที่