ต้นจามจุรียักษ์ กาญจนบุรี

ต้นจามจุรียักษ์ 10 คนโอบ อายุมากกว่า 100 + ปี 

อ่านเพิ่มเติม