พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก

เปิด 8.30-16.30 น. ทุกวัน ค่าเข้า 10 บ. เป็นที่เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานภาพเขียน ภาพถ่าย ตลอดจนเครื่องใช้สอยต่างๆ อันเกี่ยวกับเหตุการณ์สร้างทางรถไฟสายมรณะกาญจนบุรี-พม่า ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม