สวนชินโตะ

แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ร่มรื่นในสวนสไตล์ญี่ปุ่น มีศาลเจ้าญี่ปุ่นและพิพิธภัณฑ์ เข้าชมฟรี เปิดทุกวัน 09.00-17.00 น.

อ่านเพิ่มเติม