THE CURVE

The Curve คาเฟ่ที่มีวิวสวยสุดๆ ภูเขา แม่น้ำ รถไฟ มาบรรจบกันที่ The Curve จุดโค้งน้ำสวยสุดของกาญจนบุรี เปิดทุกวัน 9.00-18.00 น. โทร.0951989646

อ่านเพิ่มเติม