น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีจำนวน 7 ชั้น เปิด 6.30-17.00 น. ค่าเข้า 100 บ. โทร. 0-3451-6667 / สำนักงาน 062 325 5498

อ่านเพิ่มเติม