สะพานข้ามแม่น้ำแคว

เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม