เมืองบาดาล

เมืองบาดาล เป็นบริเวณชุมชนเก่าของสังขละบุรี กาญจนบุรี ถูกน้ำเข้าท่วมในช่วงที่สร้างเขื่อน ทำให้จมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า 30 ปีแล้ว โดยในช่วงน้ำลดจะสามารถสังเกตเห็นตัวโบสถ์ของวัดได้อย่างชัดเจน
วังบาดาลแห่งนี้คืออุโบสถหลังเก่าของวัดวังก์วิเวการามหลังเดิมก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนเขาแหลมขึ้นมาใน ปี พ.ศ. 2527 และเมื่อมีการสร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้นย่อมต้องการสร้างทะเลสาบในการกักเก็บน้ำ จึงได้มีการย้าย วัดวังก์วิเวกรามไปอยู่ในทำเลที่ตั้งแห่งใหม่พร้อม ๆ กับการอพยพชาวบ้านอีกหลายครัวเรือนในสมัยนั้น ก่อนที่จะมีการปล่อยน้ำลงสู่ทะเลสาบ และได้จมอุโบสถเดิมไว้ใต้น้ำมานานนับสิบปี ทว่าปัจจุบันโบสถ์หลังนี้ ได้กลายเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่จะสามารถเยี่ยมชมได้ในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือน มีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระดับน้ำลดต่ำลงมากที่สุดด้วยเช่นกัน ความน่าตื่นตาของซากโบสถ์หลังเก่าคลาสสิกที่โผล่ขึ้นมาตั้งตระหง่านอยู่บนผืนดินหลังจมน้ำเป็นเวลานาน ได้กลายเป็นความมหัศจรรย์แห่งอำเภอสังขละบุรีที่ทุกคนต้องหาโอกาสมาชมด้วยตาตัวเองสักครั้งในชีวิต

แผนที่

สอบถามข้อมูล

  • ททท.สำนักงานกาญจนบุรี
    โทร. 034 511 200