ศรีฟ้า เบเกอรี่

ศรีฟ้าเบเกอรี่ ร้านเบเกอรี่ที่เป็นที่รู้จักของชาวกาญจนบุรีและคนทั่วไป โดยฉพาะเค้กฝอยทอง

อ่านเพิ่มเติม