เก้ว ไก่ไทย

ร้านข้าวต้มโบราณ สาขานี้เป็นสาขาแรก ร้านเปิดมากกว่า 60-70 ปี เปิด 16.00-21.30 น. โทร. 093-2182196

อ่านเพิ่มเติม