แพอาหาร วิวสวย น้ำใส

แพอาหารแบบบ้านๆ เห็นวิวริมน้ำ เห็นวัดถ้ำเสือ อ.ท่าม่วง เมนูเด่นคือปลาทับทิม เปิด 10.00-18.00 น. โทร. 088-5445757,098-2682721

อ่านเพิ่มเติม