Lake Heaven Resort

รีสอร์ทกลางทะเลสาบเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี และกิจกรรมทางน้ำมากมาย เริ่มต้นที่ 1,600 บ./คน โทร.061 418 2270

อ่านเพิ่มเติม