อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย

อ่างเก็บน้ำวิวทิวเขา อยู่ใกล้ถ้ำธารลอด มีถนนวิ่งเป็นวนรอบ มีจุดชมวิว

อ่านเพิ่มเติม