เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124

เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 เมืองที่พาคุณย้อนกลับไปในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการประกาศเลิกทาส บนพื้นที่ 60 ไร่ เปิดทุกวัน 9.00-20.00 น. ค่าเข้า 250 บ.โทร. 034 540884-86

อ่านเพิ่มเติม