ซาฟารีปาร์ค & แคมป์ กาญจนบุรี

สวนสัตว์เปิดแห่งแรกของกาญจนบุรี สามารถเข้าชม ถ่ายภาพ และให้อาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด โทร. (034) 678225, มือถือ 086-3000667

อ่านเพิ่มเติม