Macan Resort

ต.ท่าน้ำตื้น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ที่พักริมน้ำแคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี บรรยากาศดี มีห้องหลายแบบ

ภาพและข้อมูลจาก เพจ มาแคนน์ รีสอร์ท-Macan resort