บ่อน้ำแร่ วัดวังขนายทายิการาม

ในน้ำมีแร่ธาตุอยู่หลายชนิด เหมาะสำหรับคนที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต เหน็บชา แขนขาไม่มีแรง …. เปิด 05.00 – 21.00 น. ของทุกวัน โทร. 034 611022 , 087 9984311 , 081 7361707

อ่านเพิ่มเติม