The Village Farm To Cafe’

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

คาเฟ่บรรยากาศฟาร์ม อยู่ในเครือและพื้นที่เดียวกับร้านอาหารคีรีมันตรา อาคารร้านคล้ายโรงนาขนาดใหญ่ภายในร้านโปร่งกว้างขวาง ด้านนอกเป็นทุ่งสนามหญ้ามองเห็นวิวภูเขา